Žádost o zaslání originálu technického průkazu

Technický průkaz zaslat na adresu

Originál technického průkazu je možné zaslat v případě, že má nájemce řádně uhrazeny veškeré splátky včetně případných poplatků splatných k datu této žádosti.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Odesláním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti ŠkoFIN s.r.o. a současně prohlašuji, že pokud ve formuláři uvádím údaje třetí osoby, je s tím tato osoba seznámena a udělila souhlas se zpracováním uvedených údajů společností ŠkoFIN s.r.o. pro účely vytvoření a odeslání příslušné online žádosti.

povinná položka *