Internet Explorer nepatří mezi podporované prohlížeče. Stránka nemusí fungovat podle očekávání.

Žádost o změnu smlouvy

Osoba jednající za společnost (1)

Osoba jednající za společnost (2)

Servis

Pneuservis

Likvidace pojistných událostí

Dálniční známka

Tankovací karta

Jiné

Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů společností ŠkoFIN s.r.o. za účelem zasílání obchodních sdělení propojených osob společnosti ŠkoFIN s.r.o. (anebo jakýchkoliv jejích dalších produktů a služeb i těch, které se nepodobají a nesouvisí s těmi, které mi již poskytuje nebo poskytovala). Tento souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu se společností ŠkoFIN s.r.o. a dalších 3 let po zániku tohoto smluvního vztahu. V případě, že nedojde k uzavření smluvního vztahu, uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení pojištění na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Odesláním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti ŠkoFIN s.r.o. a současně prohlašuji, že pokud ve formuláři uvádím údaje třetí osoby, je s tím tato osoba seznámena a udělila souhlas se zpracováním uvedených údajů společností ŠkoFIN s.r.o. pro účely vytvoření a odeslání příslušné online žádosti.

povinná položka *