Žádost o platební prázdniny / odklad splátek

Počátek platebních prázdnin bude nastaven na nejbližší výroční den Vaší smlouvy. Po dobu platebních prázdnin budete hradit pouze splátku za pojištění, ostatní části splátky budou rozloženy do dalších splátek. Platební prázdniny lze poskytnout pouze jedenkrát za dobu trvání smlouvy.

Podmínky poskytnutí platebních prázdnin:
- Na smlouvě není evidován dluh
- Maximální délka financování smlouvy nesmí přesáhnout 84 měsíců

Počátek platebních prázdnin bude nastaven na nejbližší výroční den Vaší smlouvy. Odložené splátky jsou splatné v plné výši po konci platebních prázdnin.

Podmínky poskytnutí platebních prázdnin:
- Na smlouvě, resp. smlouvách není evidován dluh
- Technický průkaz je v deponaci Škofin, s.r.o.
- Financování musí probíhat minimálně 6 měsíců

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Odesláním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti ŠkoFIN s.r.o. a současně prohlašuji, že pokud ve formuláři uvádím údaje třetí osoby, je s tím tato osoba seznámena a udělila souhlas se zpracováním uvedených údajů společností ŠkoFIN s.r.o. pro účely vytvoření a odeslání příslušné online žádosti.

povinná položka *