Žádost o aktualizaci údajů

Změna adresy

Nová fakturační adresa

Nová kontaktní adresa

Změny názvu firmy nebo příjmení klienta

Nahlášení nového bankovního spojení

-
/

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádny vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*

Formulář obsahuje chyby!