Žádost o zaslání originálu technického průkazu

Technický průkaz zaslat na adresu

Originál technického průkazu je možné zaslat v případě, že má nájemce řádně uhrazeny veškeré splátky včetně případných poplatků splatných k datu této žádosti.

Pozn. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště nebo místa podnikání, prosíme vyplňte zároveň online formulář Žádost o aktualizaci údajů a přiložte odpovídající doklad s provedenou změnou.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádny vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*

Formulář obsahuje chyby!