Žádost o užívání vozidla třetí osobou

Údaje 3. osoby:

Adresa bydliště/sídlo firmy

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádny vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*

Formulář obsahuje chyby!