Potvrzení o provedení platby předčasného ukončení

Žádám o předčasné ukončení výše uvedené smlouvy na základě provedené platby.

-
/

Technický průkaz chci zaslat na jinou, než nastavenou kontaktní adresu

Pozn. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště nebo místa podnikání, prosíme vyplňte zároveň online formulář Žádost o aktualizaci údajů a přiložte odpovídající doklad s provedenou změnou.

Plnou moc k přepisu vozidla si přeji zaslat na Registr vozidel ve městě

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádny vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*

Formulář obsahuje chyby!